info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 11:02
kontakt
FEERUM

Komunikaty

30/09/22 18:49  brak uprawnień Portfel zamówień Feerum w branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 47,3 mln zł
17:10 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/22 16:18  brak uprawnień Feerum zawarł umowę na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego za 11,6 mln zł brutto
15:55 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego
30/08/22 16:05 FEERUM S.A.: Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy sprzedaży urządzeń
30/06/22 14:08 FEERUM S.A.: Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksu dotyczącego limitu kredytowego na transakcje pochodne
14:06 FEERUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
22/06/22 14:56 FEERUM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku
14:55 FEERUM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 roku
30/05/22 18:38  brak uprawnień Portfel zamówień Feerum w zakresie branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 61,8 mln zł
17:22 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/22 12:18 FEERUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.
18/05/22 15:16 FEERUM S.A.: Wybór biegłego rewidenta
15:14 FEERUM S.A.: Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2021
02/05/22 19:56 FEERUM S.A.: FEERUM S.A.