info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.22, godz. 03:16
kontakt
FEERUM

Komunikaty

05/02/24 15:37 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego
05/01/24 14:26 FEERUM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
07/12/23 15:06  brak uprawnień Feerum w ramach ugody zapłaci 200 tys. zł firmie Krot-Plon
14:54 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu ugody z Krot-Plon sp. z o.o. dotyczącej żądania zapłaty przez Emitenta kar umownych i odszkodowania za nienależyte wykonanie umów
29/11/23 17:14 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/10/23 16:11 FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
02/10/23 19:51  brak uprawnień Portfel zamówień Feerum w branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 39,6 mln zł
19:34 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/23 15:33 FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
30/08/23 09:39  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE wyszedł z akcjonariatu Feerum
09:26 FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
21/07/23 08:11 FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
20/07/23 08:34 FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
19/07/23 08:38 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego.
23/06/23 11:46 FEERUM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2023 roku.