info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 07:24
kontakt
INTERMED

Komunikaty

24/11/22 07:45 IMS S.A.: IMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/10/22 13:48 IMS S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z jednym z najbardziej renomowanych studiów muzycznych na świecie
24/10/22 13:14 IMS S.A.: Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki
27/09/22 11:20 IMS S.A.: Asymilacja akcji serii D Spółki
26/09/22 14:41 IMS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu giełdowego
23/09/22 18:08  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki IMS S.A.
13/09/22 07:36 IMS S.A.: IMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/08/22 07:50 IMS S.A.: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2022 roku
08/08/22 17:46 IMS S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczących w szczególności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
01/08/22 17:44 IMS S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii D
27/07/22 18:09 IMS S.A.: Objęcie kolejnych akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 - 2023 - zmiana wysokości kapitału zakładowego
01/07/22 16:13 IMS S.A.: Objęcie akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 - 2023 - zmiana wysokości kapitału zakładowego
12:59 IMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
23/06/22 14:32 IMS S.A.: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej
09/06/22 21:56 IMS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku.