info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.20, godz. 10:22
kontakt
MEDICOBIO

Komunikaty

17/05/22 18:25 Medicofarma Biotech S.A.: Złożenie wniosków patentowych w zakresie opracowania technologii wykorzystującej RNA w terapii celowanej glejaka, raka piersi, raka jajnika oraz raka trzustki
12/05/22 12:16 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022
10/03/22 18:49 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (3/2022) Informacja o podpisaniu przez Medicofarma Biotech S. A. z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz 20
04/02/22 18:10 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021
31/01/22 13:58 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
29/12/21 14:19 Medicofarma Biotech S.A.: informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
27/12/21 18:40 Medicofarma Biotech S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Medicofarma Biotech S.A.
12/11/21 13:05 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (21/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021
29/09/21 19:39 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (20/2021) Zawarcie umowy przeniesienia praw do wynalazku zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu
19:38 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (19/2021) Zawarcie umowy przeniesienia praw do wynalazku zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu
21/09/21 17:25 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (18/2021) zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii G i H
17/09/21 15:00 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (17/2021) Zmiana statutu Spółki oraz zmiana adresu Spółki
30/08/21 13:29 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (16/2021) Umowa z Autoryzowanym Doradcą w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii G i H do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
13/08/21 14:14 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (15/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
16/07/21 18:58 brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (14/2021) Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany adresu Spółki