info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:32
kontakt
EMMER

Komunikaty

07/12/21 20:18 EMMERSON REALTY S.A.: Odebranie prawomocnego postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości
11/10/21 18:49  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki EMMERSON REALTY S.A. notowanych na rynku NewConnect
07/10/21 16:56 EMMERSON REALTY S.A.: Wydanie postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości
28/09/21 10:09  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki EMMERSON REALTY S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
31/12/20 16:14  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki EMMERSON REALTY SA na rynku NewConnect
18/12/20 13:35 EMMERSON REALTY S.A.: Wydanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia majątku
02/09/20 18:10  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczenie instrumentów finansowych spółki EMMERSON REALTY S.A. notowanych na NewConnect
01/09/20 15:04 EMMERSON REALTY S.A.: Złożenie wniosku o upadłość
07/08/20 14:07  brak uprawnień EMMERSON REALTY SA (5/2020) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
24/06/20 16:15 EMMERSON REALTY S.A.: Wpływ skutków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej
27/05/20 13:01  brak uprawnień EMMERSON REALTY SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
15/05/20 16:55  brak uprawnień EMMERSON REALTY SA (3/2020) Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
14/02/20 15:47  brak uprawnień EMMERSON REALTY SA (2/2020) Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku
31/01/20 09:25 EMMERSON REALTY S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki
22/01/20 11:43  brak uprawnień EMMERSON REALTY SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku