info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 09:12
kontakt
AC

Komunikaty

16/01/24 15:27  brak uprawnień Zarząd AC rekomenduje przeznaczenie części zysku za '23 na wypłatę dywidendy w wys. 2,50 zł/akcję
15:17 AC S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2023 r.
10/01/24 15:00 AC S.A.: Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024
29/12/23 15:24 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za IV Q 2023 r.
30/11/23 18:03  brak uprawnień Archicom i Elektrotim zastąpi Asseco SEE i AC w sWIG80
09/11/23 07:36 AC S.A.: AC S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
02/10/23 15:10  brak uprawnień Przychody AC w III kw. wyniosły 65,5 mln zł, mniej rdr o 12,5 proc. - wstępne dane
15:01 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za III Q 2023 r.
09/08/23 17:10 AC S.A.: AC S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
04/08/23 17:16 AC S.A.: Przekroczenie przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 5% ogólnej liczby głosów
02/08/23 15:04 AC S.A.: obniżenie udziału AC S.A. poniżej 5% ogólnej liczby głosów
14:54 AC S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu AC S.A., umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego
31/07/23 12:00 AC S.A.: Zmiana daty przekazania raportu za I półrocze 2023 roku
21/07/23 14:37  brak uprawnień AC SA (1/2023) AC Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
03/07/23 15:56 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I półrocze 2023 r.