info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:20
kontakt
AC

Komunikaty

09/11/22 07:30 AC S.A.: AC S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
03/10/22 13:42  brak uprawnień Przychody AC w III kw. wyniosły 75,1 mln zł, więcej rdr o 40 proc. - wstępne dane
13:39 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za III Q 2022 r.
11/08/22 08:07  brak uprawnień Zysk netto AC w I półr. 2022 r. wzrósł do 15,7 mln zł
07:31 AC S.A.: AC S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
01/07/22 11:11 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I półrocze 2022 r.
14/06/22 12:33 AC S.A.: Informacja o transakcji kupna akcji AC S.A. przez Wiceprezes Zarządu
12:32 AC S.A.: Informacja o transakcji sprzedaży akcji AC S.A. przez Członka Rady Nadzorczej
09/06/22 16:28 AC S.A.: obniżenie udziału Dariusza Kowalczyka poniżej 5% ogólnej liczby głosów
08/06/22 13:42 AC S.A.: Informacja o transakcji na akcjach AC S.A.
07/06/22 13:41 AC S.A.: Informacja o transakcji na akcjach AC S.A.
27/05/22 11:40  brak uprawnień AC SA (1/2022) AC Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/05/22 14:47 AC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 16.05.2022 r.
14:43 AC S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej AC S.A.
14:38 AC S.A.: Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 r.