info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 17:11
kontakt
ARENAPL

Komunikaty

14/11/22 19:02  brak uprawnień ARENA.PL SA (9/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
10/10/22 17:55 Arena.pl S.A.: Złożenie wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przez podmiot zależny Emitenta.
06/10/22 18:46 Arena.pl S.A.: Decyzja o rozpoczęciu działalności w obszarze nowoczesnych technologii o przeznaczeniu wojskowym.
12/08/22 18:01  brak uprawnień ARENA.PL SA (8/2022) Raport za II kwartał 2022 r.
02/08/22 13:03  brak uprawnień ARENA.PL SA (7/2022) Rezygnacja członka Zarządu.
01/07/22 07:29 Arena.pl S.A.: Lista akcjonariuszy uczestniczących w walnym zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 r.
30/06/22 11:07  brak uprawnień ARENA.PL SA (6/2022) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022. Odstąpienie od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
03/06/22 14:21  brak uprawnień ARENA.PL SA (5/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl S.A.
13:38 Arena.pl S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
18/05/22 17:23 Arena.pl S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych.
13/05/22 15:56  brak uprawnień ARENA.PL SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
18/03/22 13:25  brak uprawnień ARENA.PL SA (3/2022) Raport roczny za 2021 r.
08/02/22 14:02 Arena.pl S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji Arena.p S.A.
13:53 Arena.pl S.A.: Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Arena.pl S.A.
13:38 Arena.pl S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji Arena.pl S.A.