info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.28, godz. 16:50
kontakt
ROCCA

Komunikaty

07/05/24 23:19 brak uprawnień ROCCA SA (5/2024) Raport za I kwartał 2024
15/04/24 23:10 brak uprawnień ROCCA SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 21:45 brak uprawnień ROCCA SA (3/2024) Raport roczny za rok 2023
06/02/24 14:09 brak uprawnień ROCCA SA (2/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
31/01/24 22:14 brak uprawnień ROCCA SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
03/11/23 23:53 brak uprawnień ROCCA SA (9/2023) Raport za III kwartał 2023
03/10/23 16:08 brak uprawnień ROCCA SA (8/2023) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
02/08/23 23:44 brak uprawnień ROCCA SA (7/2023) Raport za II kwartał 2023
19/05/23 16:11 ROCCA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2023 roku
16:05 brak uprawnień ROCCA SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2023 roku
02/05/23 23:37 brak uprawnień ROCCA SA (5/2023) Raport za I kwartał 2023
22/04/23 23:59 ROCCA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2023 roku
23:58 brak uprawnień ROCCA SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2023 roku
21/03/23 15:19 brak uprawnień ROCCA SA (3/2023) Raport roczny za rok 2022
20/03/23 21:05 ROCCA S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu