info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.23, godz. 03:20
kontakt
QUERCUS

Komunikaty

19/04/24 14:33  brak uprawnień Quercus TFI oczekuje zmiennych warunków rynkowych dla funduszy inwestycyjnych w II poł. '24
06:41 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/04/24 17:13 QUERCUS TFI S.A.: Powołanie Członka Zarządu, powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu
17/04/24 13:25  brak uprawnień Quercus TFI przeprowadzi skup akcji własnych za 29,2 mln zł
12:51 QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
02/04/24 12:47 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
22/03/24 19:11 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał
12:45  brak uprawnień Dobra koniunktura w branży funduszy się utrzymuje; będzie ona beneficjentem obniżek stóp - Quercus TFI (opinia)
09:42  brak uprawnień Quercus TFI planuje wypłatę dywidendy lub skup akcji
07:22 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A.
07:13 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A.
05/03/24 22:51 QUERCUS TFI S.A.: Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
04/03/24 07:39 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
21/02/24 14:43 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
16/02/24 08:55  brak uprawnień BM Pekao podwyższa cenę docelową dla Quercus TFI do 6,7 zł