info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 13:23
kontakt
QUERCUS

Komunikaty

02/12/21 13:40 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
01/12/21 11:56  brak uprawnień Quercus TFI ma poniżej 5 proc. akcji Trans Polonii
18/11/21 15:36 QUERCUS TFI S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji Quercus TFI S.A.
03/11/21 09:02 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
29/10/21 10:07  brak uprawnień Pekao sfinalizował sprzedaż DI Xelion na rzecz Quercus TFI (opis)
09:38  brak uprawnień Quercus TFI przejął DI Xelion za 18,6 mln zł
09:28 QUERCUS TFI S.A.: Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.
22/10/21 17:52 QUERCUS TFI S.A.: Spełnienie ostatniego z warunków zawieszających w transakcji nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.
21/10/21 12:11 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
19/10/21 08:04  brak uprawnień Quercus miał w III kwartale 4,1 mln zł zysku netto
07:34 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/10/21 16:05 QUERCUS TFI S.A.: Powstanie obowiązku sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych
06/10/21 13:04 QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
04/10/21 10:39 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
30/09/21 16:59 QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.