info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 13:32
kontakt
RUCHCHORZ

Komunikaty

10/07/24 11:27 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
11/06/24 22:41 RUCH CHORZÓW S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZ Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów
04/06/24 22:27  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (15/2024) Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej RUCH Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie
22:14  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (14/2024) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?Akcjonariuszy RUCHU Chorzów S.A. w dniu 04 czerwca ??2024 r.?
03/06/24 17:51  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (13/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ?
11:32  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (12/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ?Ruchu Chorzów S.A.
29/05/24 22:56 RUCH CHORZÓW S.A.: Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego nabycia akcji RUCHU Chorzów S.A.
15/05/24 21:37  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (11/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku (III kwartał roku ?rozrachunkowego 2023/2024) Ruch Chorzów Spółka ?Akcyjna z/s w Chorzowie
08/05/24 23:01  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (10/2024) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ?zmiana w statucie RUCH Chorzów S.A. przez Sąd ?Rejestrowy
18:59 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 04 czerwca 2024 roku
18:34  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ?Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s ?w Chorzowie na dzień 04 czerwca 2024 roku
02/05/24 18:09 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie zwołanego na dzień 06 maja 2024 roku
15:56  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (8/2024) Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ?Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s ?w Chorzowie zwołanego na dzień 06 maja 2024 roku
26/04/24 21:17 RUCH CHORZÓW S.A.: Przyznanie licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 2024/2025
15/04/24 22:41  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (7/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre ?Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024??