info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 22:12
kontakt
RUCHCHO

Komunikaty

13/05/22 18:30  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2021/2022) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie
31/03/22 21:56  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (6/2022) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii "Z" z wyłączeniem p
24/03/22 19:42  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki RUCH CHORZÓW S.A.
25/02/22 19:21 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
15/02/22 12:51  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (5/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 r. (II kwartał roku rozrachunkowego 2021/2022)
04/02/22 21:38  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (4/2022) Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie zwołanego na dzień 24 lutego 2022 roku
21:33 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie zwołanego na dzień 24 lutego 2022 roku
02/02/22 17:36  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki RUCH CHORZÓW S.A. na rynku NewConnect
01/02/22 20:18 RUCH CHORZÓW S.A.: Doręczenie zawiadomienia o otwarciu postępowania o zmianę układu
28/01/22 19:58 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 24 lutego 2022 roku
19:50  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (3/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 24 lutego 2022 roku
19:46  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (2/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych
20/01/22 17:27  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (1/2022) Powołanie Wiceprezesa Zarządu RUCHU Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
29/12/21 21:02 RUCH CHORZÓW S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów
20:27  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (12/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 grudnia 2021 roku