info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.08, godz. 17:34
kontakt
RUCHCHO

Komunikaty

30/11/23 22:12 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 27 grudnia 2023 roku
21:28  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na ?dzień 27 grudnia 2023 roku
19:10  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (12/2023) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2022/2023 ?trwający od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku
28/11/23 22:08  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (11/2023) Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji ?prywatnej
22/11/23 21:56 RUCH CHORZÓW S.A.: Doprecyzowanie zawiadomienia dotyczącego zbycia i nabycia akcji RUCHU Chorzów S.A.
21:50 RUCH CHORZÓW S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów
16/11/23 22:10 RUCH CHORZÓW S.A.: Otrzymanie zawiadomień dotyczących zbycia i nabycia akcji RUCHU Chorzów S.A.
15/11/23 20:42  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (10/2023) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?Spółki w dniu 15 listopada 2023 roku
14/11/23 21:47  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (9/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku (I kwartał roku ?rozrachunkowego 2023/2024) Ruch Chorzów Spółka ?Akcyjna z/s w Chorzowie
20/10/23 17:17 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 15 listopada 2023 roku
16:10  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ?Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s ?w Chorzowie na dzień 15 listopada 2023 roku
19/10/23 20:42 RUCH CHORZÓW S.A.: Postanowienie o trybie przeprowadzenia głosowania nad zmianą układu restrukturyzacyjnego
18/08/23 12:24 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
14/08/23 20:38  brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku (IV kwartał roku ?rozrachunkowego 2022/2023) ?
14/07/23 10:24 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy