info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 20:22
kontakt
RUCHCHO

Komunikaty

03/12/22 20:56 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (19/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 30 grudnia 2022 roku.
20:42 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 30 grudnia 2022 roku
30/11/22 22:49 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (18/2022) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2021/2022 trwający od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku
14/11/22 19:41 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (17/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2022/2023) Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z/s w Chorzowie
25/10/22 17:55 RUCH CHORZÓW S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów
13/10/22 16:36 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (16/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej
12/10/22 14:51 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (15/2022) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 października 2022 roku
29/09/22 17:18 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (14/2022) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii ?AB?
17:14 RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie istotnej umowy
14/09/22 19:30 RUCH CHORZÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 12 października 2022 roku
19:19 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (13/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 12 października 2022 roku
31/08/22 19:40 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (12/2022) Odmowa rejestracji przez Sąd kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Y"
24/08/22 18:59 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (11/2022) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii ?AA?
16/08/22 11:39 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2021/2022)
13/08/22 11:09 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (9/2022) Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych