info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 05:28
kontakt
VOXEL

Komunikaty

25/11/21 18:22 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/09/21 07:13  brak uprawnień East Value Research obniżył rekomendację dla Enel-Medu do "sprzedaj"
23/08/21 17:10 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/21 15:06  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Voxel do 63,1 zł, podtrzymuje "kupuj"
30/07/21 16:37  brak uprawnień VOXEL SA (1/2021) Voxel Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/21 20:26  brak uprawnień Voxel wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
20:09 VOXEL S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
20:08 VOXEL S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.
20:07 VOXEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 roku
20:06 VOXEL S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariuszy kandydatur na członków Rady Nadzorczej
20:05 VOXEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
28/06/21 18:28  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki VOXEL SA
24/06/21 16:07 VOXEL S.A.: Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii M
10:53 VOXEL S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
23/06/21 13:19  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki VOXEL S.A.