info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 08:42
kontakt
MRHAMBUR

Komunikaty

30/06/22 17:38  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (9/2022) Uzupełnienie do raportu nr 8/2022 z dn. 30.06.2022 r. - Informacja w sprawie uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
17:09 MR HAMBURGER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
16:54  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (8/2022) Informacja w sprawie uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/22 12:38  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
12:32 MR HAMBURGER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
30/05/22 10:50  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (6/2022) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021
13/05/22 10:01  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
07/04/22 15:30 MR HAMBURGER S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
14/02/22 09:37  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (4/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
14/01/22 14:30  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
15/11/21 14:06  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (16/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
22/10/21 18:37  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki MR HAMBURGER S.A.
19/10/21 13:40 MR HAMBURGER S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H na rynku NewConnect
13/10/21 17:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii H spółki MR HAMBURGER S.A.
28/09/21 15:43 MR HAMBURGER S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2021 r.