info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 04:10
kontakt
HYDRAPRE

Komunikaty

29/11/21 15:59 HYDRAPRES S.A.: Informacja o wydaniu przez sąd prawomocnego rozstrzygnięcia oddalającego powództwo przeciwko Spółce
16/11/21 15:04 brak uprawnień HYDRAPRES SA (17/2021) Zmiana w składzie Zarządu Hydrapres S.A.
15/11/21 14:49 HYDRAPRES S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14:40 brak uprawnień HYDRAPRES SA (16/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz zmiany w strukturze Zarządu Hydrapres S.A.
14:32 brak uprawnień HYDRAPRES SA (15/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
10/11/21 16:01 brak uprawnień HYDRAPRES SA (14/2021) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
18/10/21 14:43 HYDRAPRES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
14:35 brak uprawnień HYDRAPRES SA (13/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
23/09/21 14:21 brak uprawnień HYDRAPRES SA (12/2021) Odwołanie Członka Zarządu oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki
13/08/21 15:14 brak uprawnień HYDRAPRES SA (11/2021) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
01/07/21 13:06 HYDRAPRES S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13:00 brak uprawnień HYDRAPRES SA (10/2021) Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji
28/06/21 15:58 brak uprawnień HYDRAPRES SA (9/2021) Odwołanie oraz powołanie Członków Zarządu
15:54 brak uprawnień HYDRAPRES SA (8/2021) Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej
15:48 brak uprawnień HYDRAPRES SA (7/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie