info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 16:12
kontakt
RANKPRO

Komunikaty

25/11/21 17:38 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/21 15:53  brak uprawnień Grupa Rank Progress sprzedała grunty w Otwocku łącznie za 40 mln zł netto (aktl.)
15:24  brak uprawnień Grupa Rank Progress sprzedała grunt w Otwocku za 26 mln zł netto
15:22 RANK PROGRESS S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości
15:15 RANK PROGRESS S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości
22/11/21 15:29 RANK PROGRESS S.A.: Podjęcie uchwały Wspólników Spółki stowarzyszonej w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r
19/11/21 10:16 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu
18/11/21 13:30 RANK PROGRESS S.A.: Podpisanie aneksu do umów kredytu przez spółkę zależną
29/10/21 15:46 RANK PROGRESS S.A.: Informacja o zawarciu aneksów do umów o kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną Emitenta
27/10/21 12:43 RANK PROGRESS S.A.: Informacja o umorzeniu postępowania upadłościowego NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.
07/10/21 15:30 RANK PROGRESS S.A.: Umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej parkiem handlowym Pasaż Wiślany w Grudziądzu
23/09/21 17:44 RANK PROGRESS S.A.: Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie niedojścia do skutku emisji obligacji serii F
17:29 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/21 17:20 RANK PROGRESS S.A.: Wstępne wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za I półrocze 2021 r.
13/09/21 17:53 RANK PROGRESS S.A.: Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie emisji obligacji serii F