info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 06:38
kontakt
MINERAL

Komunikaty

01/06/22 21:47 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 lipca 2022 roku
21:42 MINERAL MIDRANGE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 lipca 2022 roku
30/05/22 20:31 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (4/2022) Raport roczny MINERAL MIDRANGE SA za rok 2021
13/05/22 13:53 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (3/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
14/02/22 12:33 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (2/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.
25/01/22 18:13 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
04/01/22 09:05 MINERAL MIDRANGE S.A.: Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Mineral Midrange SA notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
15/11/21 16:35 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (9/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
26/08/21 13:06 MINERAL MIDRANGE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 26 sierpnia 2021 r.
12:46 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 sierpnia 2021 roku
13/08/21 16:05 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (7/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
30/07/21 13:21 MINERAL MIDRANGE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 sierpnia 2021 roku
13:15 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 sierpnia 2021 roku
31/05/21 11:08 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (5/2021) Raport roczny MINERAL MIDRANGE SA za rok 2020
26/05/21 12:17 brak uprawnień MINERAL MIDRANGE SA (4/2021) Korekta raportu nr 1/2021 ? Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r. (raport nr 4/2021).