info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 13:16
kontakt
HUBTECH

Komunikaty

15/11/21 17:28  brak uprawnień HUB.TECH SA (26/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
02/11/21 10:03 Hub.Tech S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2021 r. oraz wybrane dane za październik 2021r. spółek zależnych
29/09/21 20:23  brak uprawnień HUB.TECH SA (25/2021) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
28/09/21 12:54  brak uprawnień Stars.Space planuje debiut na rynku NewConnect w '22
02/09/21 08:06 Hub.Tech S.A.: Zarekomendowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do dofinansowania projektu Onlybio.life S.A. w wysokości 6,5 mln zł
24/08/21 08:01 Hub.Tech S.A.: Zawarcie umowy strategicznej przez spółkę zależną
16/08/21 17:24  brak uprawnień HUB.TECH SA (24/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
27/07/21 09:39 Hub.Tech S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania Scotts Enterprises Limited - korekta raportu 15/2021
08:37 Hub.Tech S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
08:28 Hub.Tech S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. spółek zależnych - korekta raportu 16/2021
08:00 Hub.Tech S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. spółek zależnych
26/07/21 18:01 Hub.Tech S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
17:53 Hub.Tech S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
13/07/21 09:19 Hub.Tech S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
12/07/21 23:31  brak uprawnień HUB.TECH SA (23/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 lipca 2021 r.