info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:25
kontakt
VERBICOM

Komunikaty

14/11/22 21:14  brak uprawnień VERBICOM SA (11/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
06/10/22 12:00 VERBICOM S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
23/09/22 VERBICOM S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
13/09/22 19:52 VERBICOM S.A.: Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną
12/08/22 12:39  brak uprawnień VERBICOM SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
21/07/22 14:27 VERBICOM S.A.: Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną
27/06/22 17:17 VERBICOM S.A.: Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:00  brak uprawnień Verbicom wypłaci 0,03 zł dywidendy na akcję
16:36  brak uprawnień VERBICOM SA (9/2022) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
16:31  brak uprawnień VERBICOM SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.
16/06/22 17:19 VERBICOM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
31/05/22 12:08 VERBICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
12:07  brak uprawnień VERBICOM SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
30/05/22 22:52  brak uprawnień Verbicom planuje wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję
21:55 VERBICOM S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy