info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.26, godz. 12:13
kontakt
SAKANA

Komunikaty

14/08/23 14:00 brak uprawnień SAKANA SA (13/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
12:20 SAKANA S.A.: Otwarcie nowej restauracji w Gdańsku
17/07/23 18:54 brak uprawnień SAKANA SA (12/2023) Rada Nadzorcza nowej kadencji - życiorysy
11/07/23 19:13 SAKANA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SAKANA SA. w dniu 11 lipca 2023 r.
18:43 brak uprawnień SAKANA SA (11/2023) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
18:15 brak uprawnień SAKANA SA (10/2023) Uzupełnienie raportu EBI nr 9/2023, dodanie załącznika
18:05 brak uprawnień SAKANA SA (9/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 lipca 2023 roku
13/06/23 18:22 brak uprawnień SAKANA SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 lipca 2023 roku
12/06/23 17:55 brak uprawnień GPW: Komunikat: EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII, SAKANA
08/06/23 12:40 brak uprawnień SAKANA SA (7/2023) Skonsolidowany raport roczny za rok 2022
12:32 brak uprawnień SAKANA SA (6/2023) Jednostkowy raport roczny za rok 2022
29/05/23 16:15 brak uprawnień SAKANA SA (5/2023) Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za rok 2022
30/04/23 19:38 SAKANA S.A.: Otwarcie nowej restauracji w Browarach Warszawskich
22/03/23 14:11 brak uprawnień SAKANA SA (3/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023
14/02/23 15:16 brak uprawnień SAKANA SA (2/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku