info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.26, godz. 02:25
kontakt
SAKANA

Komunikaty

24/05/24 14:06 SAKANA S.A.: Sprzedaż udziałów w Spółce K8 Sp. z o.o. w organizacji
15/05/24 17:50 brak uprawnień SAKANA SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
15/04/24 18:24 brak uprawnień SAKANA SA (3/2024) Informacja dotycząca stosowania zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 16:29 brak uprawnień SAKANA SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
16/01/24 10:31 brak uprawnień SAKANA SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów w 2024 roku
29/12/23 17:49 SAKANA S.A.: Wznowienie działalności STM Sp. z o.o., nowy operator Sakana Sushi Bar w Katowicach
16:41 brak uprawnień SAKANA SA (20/2023) Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego
30/11/23 20:00 brak uprawnień Sakana wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję
18:18 brak uprawnień SAKANA SA (19/2023) Informacja nt. wypłaty dywidendy
18:12 brak uprawnień SAKANA SA (18/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2023 roku
18:03 SAKANA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SAKANA SA. w dniu 30 listopada 2023 r.
14/11/23 18:01 brak uprawnień SAKANA SA (17/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023r.
03/11/23 17:59 brak uprawnień Sakana planuje wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego
17:26 brak uprawnień SAKANA SA (16/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 30 listopada 2023 r.
15:04 brak uprawnień SAKANA SA (15/2023) Życiorys Prezesa Zarządu