info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:29
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

01/07/22 18:20 FAST FINANCE S.A.: Wydanie wyroku Sądu II instancji
17:16 FAST FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 20:25 FAST FINANCE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 r.
00:24 FAST FINANCE S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
03/06/22 23:22 FAST FINANCE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30/05/22 23:25 FAST FINANCE S.A.: Powołanie Zarządu Spółki
24/05/22 21:33 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/22 23:28 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie informacji o uchyleniu zabezpieczenia, umorzeniu postępowania, oddaleniu wniosku o zabezpieczenie oraz otrzymanie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02/05/22 23:51 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A.
23:42 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A.
23/04/22 19:14 FAST FINANCE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
31/03/22 18:50 FAST FINANCE S.A.: Zbycie udziałów w spółce zależnej
16/02/22 06:54  brak uprawnień Sąd zatwierdził układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym Fast Finance
15/02/22 22:18 FAST FINANCE S.A.: Wydanie przez Sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu
07/02/22 23:26 FAST FINANCE S.A.: Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M