info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 22:51
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

06/12/21 22:40 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
22:26 FAST FINANCE S.A.: Uzupełnienie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
30/11/21 22:11 FAST FINANCE S.A.: Powzięcie wiadomości o zwołaniu szóstego posiedzenia Rady Wierzycieli
29/11/21 23:10 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/21 23:30 FAST FINANCE S.A.: Informacja akcjonariusza w oparciu o art. 69 ustawy o ofercie publicznej
08/11/21 18:36 FAST FINANCE S.A.: Zawiadomienie o terminie zgromadzenia wierzycieli Fast Finance S.A. w restrukturyzacji.
05/11/21 22:22 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
22:17 FAST FINANCE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
26/10/21 18:48 FAST FINANCE S.A.: Zatwierdzenie spisu wierzytelności
20/10/21 12:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
15/10/21 23:37 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23:32 FAST FINANCE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
07/10/21 23:22 FAST FINANCE S.A.: Informacja na temat opublikowanego raportu półrocznego
05/10/21 21:48 FAST FINANCE S.A.: Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
04/10/21 12:58  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI