info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.25, godz. 18:14
kontakt
LARQ

Komunikaty

07/09/23 18:46 LARQ S.A.: Aktualizacja wartości aktywa wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy
22/08/23 12:13 LARQ S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii M
17/08/23 22:15 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
16/08/23 12:21  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki LARQ S.A.
15/08/23 17:56 LARQ S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
10/08/23 13:55 LARQ S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki
04/08/23 16:03 LARQ S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L1, L2, L3 i L4
27/07/23 18:02  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L1, L2, L3 i L4 spółki LARQ
25/07/23 23:08 LARQ S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych
06/07/23 15:20 LARQ S.A.: informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
27/06/23 17:42 LARQ S.A.: Powołanie członków Zarządu Larq S.A.
26/06/23 18:20 LARQ S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Larq S.A.
18:03 LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26 czerwca 2023 r.
17:52 LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 czerwca 2023 r.
12/06/23 23:23 LARQ S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych