info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 17:17
kontakt
01CYBER

Komunikaty

28/07/22 16:33 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Powołanie Spółki celowej realizującej projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW z rozbudową do 200 MW
16:28 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Powołanie Spółki celowej realizującej projekty elektrowni fotowoltaicznych o mocy 38 MW
26/07/22 18:45 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Powołanie Spółki celowej realizującej projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 35 MW
18:41 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Powołanie Spółki celowej realizującej projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 10 MW
18:35 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Powołanie Spółki celowej realizującej projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 16 MW
14:31 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Aneks nr 2 do Umowy Ramowej z TAURON Zielona Energia określający kolejne lokalizacje elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,10 MW
30/06/22 22:01  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (10/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku
21:57 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 30.06.2022 roku
03/06/22 21:38  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 r.
21:32 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 r.
31/05/22 21:45  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (8/2022) Sprawozdanie finansowe za rok 2021
16/05/22 23:11  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (7/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
29/04/22 21:44  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (6/2022) Korekta raportu kwartalnego za III kwartał roku 2021.
21:39  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (5/2022) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał roku 2021.
21:29  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (4/2022) Korekta raportu kwartalnego za I kwartał roku 2021.