info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 17:01
kontakt
TAMEX

Komunikaty

15/11/21 13:05  brak uprawnień TAMEX SA (8/2021) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2021 roku
09/11/21 11:42 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2021 roku
28/10/21 14:55 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
13:11 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
22/10/21 11:55 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
14/10/21 14:28 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy podwykonawczej na roboty budowlane
10:41 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
13/10/21 14:20 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty konsorcjum TAMEX Obiekty Sportowe S.A. i Budimex S.A.
23/08/21 14:31 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
16/08/21 17:00  brak uprawnień TAMEX SA (7/2021) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2021 roku
11/08/21 08:28 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2021 roku
10/08/21 14:04 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
22/07/21 16:15 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
10/06/21 15:03 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
28/05/21 14:34 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane