info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.04, godz. 00:10
kontakt
TAMEX

Komunikaty

27/09/22 15:09 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
21/09/22 16:37 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
26/08/22 12:08 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
16/08/22 16:47  brak uprawnień TAMEX SA (8/2022) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiety Sportowe S.A. za II kwartał 2022 r.
10/08/22 14:14 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: : Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2022 roku
19/07/22 13:27 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
13/07/22 16:20 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
07/07/22 12:54 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
20/06/22 16:04 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy podwykonawczej na roboty budowlane
14/06/22 14:22 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
14:15  brak uprawnień TAMEX SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A.
13/06/22 16:09 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
13:01  brak uprawnień TAMEX SA (6/2022) Zmiana adresu siedziby Spółki
08/06/22 18:06 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
07/06/22 13:34 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane