info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 04:26
kontakt
CFIHOL

Komunikaty

20/11/21 18:59 CFI HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
18:48 CFI HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta.
16/11/21 22:40 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/21 12:05 CFI HOLDING S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
04/11/21 19:00 CFI HOLDING S.A.: Powołanie Członka Zarządu Emitenta
20/10/21 17:47 CFI HOLDING S.A.: Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w III kwartale 2021 roku
04/10/21 21:18  brak uprawnień CFI HOLDING SA (1/2021) CFI Holding Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
15/09/21 22:04 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/08/21 23:29 CFI HOLDING S.A.: Informacja na temat stanu stosowania przez CFI Holding S.A. zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
21/07/21 00:24 CFI HOLDING S.A.: Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w II kwartale 2021 roku
01/07/21 13:33 CFI HOLDING S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ CFI HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
13:27 CFI HOLDING S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 30.06.2021 roku
02/06/21 21:11 CFI HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
21/05/21 17:14 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/05/21 02:58 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego