info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.23, godz. 20:07
kontakt
ORZELOPO

Komunikaty

07/09/23 12:04 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Istotne umowy dotyczące inwestycji w nową linię technologiczną
11/08/23 08:48  brak uprawnień ORZEŁ SA (10/2023) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
10/07/23 15:18 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH W TRYBIE ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
23/06/23 15:05 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Rozwiązanie umowy kredytowej
15/06/23 12:08  brak uprawnień ORZEŁ SA (9/2023) Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 14 czerwca 2023 roku
11:56 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 14 czerwca 2023 roku
11:39  brak uprawnień ORZEŁ SA (8/2023) Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł S.A. w dniu 14 czerwca 2023 roku
11:22 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł S.A. w dniu 14 czerwca 2023 roku
10:53 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Wsparcie inwestycji z NFOŚiGW - korekta raportu bieżącego nr 5/2023 ESPI
14/06/23 19:22 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Wsparcie inwestycji z NFOŚiGW
23/05/23 11:25  brak uprawnień ORZEŁ SA (7/2023) Orzeł SA: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o sprawozdanie Rady Nadzorczej
11:11 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o sprawozdanie Rady Nadzorczej
16/05/23 09:03 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
05/05/23 09:31  brak uprawnień ORZEŁ SA (4/2023) Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2022 rok
28/04/23 13:39  brak uprawnień ORZEŁ SA (3/2023) Orzeł SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2023 roku