info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.20, godz. 09:39
kontakt
IDH

Komunikaty

18/05/22 14:34  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
16/05/22 11:57  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (3/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022
10/03/22 10:37 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy sprzedaży wierzytelności
10:35 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy sprzedaży wierzytelności wynikającą z indosu weksla
10:32 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy sprzedaży wierzytelności wynikającą z indosu weksla
14/02/22 15:00 IDH DEVELOPMENT S.A.: Rozwiązanie przedwstępnej Umowy nabycia nieruchomości
08:16  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (2/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021
07/02/22 10:22 IDH DEVELOPMENT S.A.: Wynik głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA
13/01/22 13:32 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA
12/01/22 10:15  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (1/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
28/12/21 11:45 IDH DEVELOPMENT S.A.: Niezachowanie terminu na zawarcie Umowy nabycia nieruchomości
15/11/21 11:26  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (18/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
11:11 IDH DEVELOPMENT S.A.: Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych na lata 2021 - 2023
03/11/21 17:39  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - IDH Development
02/11/21  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki IDH DEVELOPMENT S.A. W RESTRUKTURYZACJI