info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:42
kontakt
LETUS

Komunikaty

30/06/22 18:02 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (26/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021
21/06/22 22:50 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (25/2022) Nałożenie przez Zarząd GPW kary upomnienia na Spółkę
12:25 LETUS CAPITAL S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
12:17 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (24/2022) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
20/06/22 20:06 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki LETUS CAPITAL
18/06/22 21:27 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (23/2022) Korekta raportu EBI 8/2021 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020
21:08 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (22/2022) Korekta raportu EBI 19/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r. oraz naruszenie dobrych praktyk
16/06/22 12:13 LETUS CAPITAL S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
12:07 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (21/2022) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach
13/06/22 23:34 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (20/2022) Korekta raportu EBI 6/2020 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019
22:40 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (19/2022) Korekta raportu EBI 15/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r. oraz naruszenie dobrych praktyk
22:27 LETUS CAPITAL S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
22:15 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (18/2022) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach
10/06/22 23:43 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (17/2022) Korekta raportu EBI 7/2019 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018
23:32 LETUS CAPITAL S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów