info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 17:21
kontakt
SELENAFM

Komunikaty

06/07/22 17:03 SELENA FM S.A.: Rejestracja zmian w statucie Selena FM S.A.
01/07/22 14:46 SELENA FM S.A.: Zmiana adresu siedziby Selena FM S.A.
27/06/22 07:10  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową dla akcji Seleny do 30 zł
02/06/22 15:21 SELENA FM S.A.: Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 2 czerwca 2022 r.
15:15 SELENA FM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 2 czerwca 2022 r.
27/05/22 17:11 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/22 06:45  brak uprawnień Selena spodziewa się, że zeszłoroczne korekty cen produktów pozytywnie wpłyną na wyniki w '22 (wywiad)
09/05/22 11:47 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2021 rok
06/05/22 12:05 SELENA FM S.A.: Uzupenienie raportu bieżącego nr 13/2022
10:47 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Zarządu Selena FM S.A. w sprawie podziału zysku za 2021 rok
05/05/22 18:45 SELENA FM S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 2 czerwca 2022 roku
18:32 SELENA FM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 2 czerwca 2022 roku
02/05/22 07:03  brak uprawnień Grupa Selena zwiększyła zysk netto w 2021 r. o 38,6 proc. rdr do 102,7 mln zł
00:10 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A.
00:07 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A.