info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:46
kontakt
DREWEX

Komunikaty

04/08/22 19:00  brak uprawnień KNF zdecydowała o wykluczeniu akcji Dreweksu z obrotu na GPW z powodu niewykonywania obowiązków informacyjnych
18:33 DREWEX S.A.: Podjęcie decyzji przez KNF o nałożeniu kar pieniężnych i wykluczeniu akcji Spółki z obrotu
09/06/22 21:27 DREWEX S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Drewex S.A. zwołanym na 26 maja 2022 r., kontynuowanym po przerwie 9 czerwca 2022 r.
21:23 DREWEX S.A.: Treść uchwały podjętej po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Drewex S.A. w restrukturyzacji
26/05/22 22:29 DREWEX S.A.: Przerwa w obradach NWZ z dnia 26 maja 2022
28/04/22 16:41 DREWEX S.A.: Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego pierwotnie na dzień 29 kwietnia 2022 roku
08/04/22 17:20 DREWEX S.A.: Powzięcie informacji dotyczącej poparcia dla propozcyji restrukturyzacyjnych Spółki
30/03/22 14:57 DREWEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2022 roku
26/07/21 17:21  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki DREWEX S.A. W RESTRUKTURYZACJI
23/07/21 15:10 DREWEX S.A.: Informacja o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu
16/07/21 12:41 DREWEX S.A.: Rozważanie opcji strategicznej oraz podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu
18/06/21 21:18 DREWEX S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej
21:14 DREWEX S.A.: Odwołanie członków Rady Nadzorczej
21:10 DREWEX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drewex S.A. po przerwie, w dniu 18 czerwca 2021 r.
21:04 DREWEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wznowionym po przerwie w dniu 18 czerwca 2021 roku