info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.20, godz. 09:18
kontakt
HURTIMEX

Komunikaty

13/05/22 16:41  brak uprawnień HURTIMEX SA (4/2022) Raport I kwartał 2022 - Hurtimex S.A.
11/05/22 16:01 HURTIMEX S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta
09/05/22 15:23 HURTIMEX S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta i przekroczenie progu 20%
23/03/22 17:06 HURTIMEX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16:50 HURTIMEX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16:28 HURTIMEX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
13:41 HURTIMEX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
12:08 HURTIMEX S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
18/03/22 14:49  brak uprawnień HURTIMEX SA (3/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego HURTIMEX Spółka Akcyjna
14/02/22 16:51  brak uprawnień HURTIMEX SA (2/2022) Raport IV kwartał 2021 Hurtimex S.A.
13/01/22 13:44  brak uprawnień HURTIMEX SA (1/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.
10/12/21 13:55 HURTIMEX S.A.: Dookreślenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Emitenta
07/12/21 15:30  brak uprawnień HURTIMEX SA (20/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii I
13:16 HURTIMEX S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii I w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
06/12/21 12:46 HURTIMEX S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii I w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego