info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 02:31
kontakt
HURTIMEX

Komunikaty

14/08/23 18:50  brak uprawnień HURTIMEX SA (8/2023) Raport II kwartał 2023 - Hurtimex S.A.
30/06/23 15:57 HURTIMEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hurtimex S.A.
15:51 HURTIMEX S.A.: Powołanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej na nowe kadencje w Hurtimex Spółka Akcyjna
15:30  brak uprawnień HURTIMEX SA (7/2023) Powołanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej na nowe kadencje w Hurtimex Spółka Akcyjna
15:23 HURTIMEX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 roku.
15:13  brak uprawnień HURTIMEX SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 roku.
02/06/23 16:50  brak uprawnień HURTIMEX SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023r. wraz projektami uchwał. HURTUMEX S.A.
16:43 HURTIMEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023r. wraz projektami uchwał. HURTUMEX S.A.
31/05/23 23:41  brak uprawnień HURTIMEX SA (4/2023) Raport roczny za 2022 rok Hurtimex Spółka Akcyjna
14/02/23 21:37  brak uprawnień HURTIMEX SA (2/2023) Raport IV kwartał 2022 - Hurtimex S.A.
11/01/23 12:01  brak uprawnień HURTIMEX SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
14/11/22 16:18  brak uprawnień HURTIMEX SA (9/2022) Raport III kwartał 2022 - Hurtimex S.A.
12/08/22 14:29  brak uprawnień HURTIMEX SA (8/2022) Raport II kwartał 2022 - Hurtimex S.A
05/07/22 15:54 HURTIMEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HURTIMEX S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
01/07/22 14:04  brak uprawnień HURTIMEX SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ HURTIMEX SA