info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 19:53
kontakt
BIOGENED

Komunikaty

30/06/22 15:07  brak uprawnień Biogened wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
15:03 BIOGENED S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2022
14:54  brak uprawnień BIOGENED SA (8/2022) Podjęcie przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy
14:46  brak uprawnień BIOGENED SA (7/2022) Uchwały WZA podjęte w dniu 30.06.2022 r.
02/06/22 13:39 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy faktoringu pełnego
13:23 BIOGENED S.A.: : Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancji
13:20 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego refinansowego
13:14 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego
13:11 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego
13:04 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
30/05/22 18:51  brak uprawnień BIOGENED SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 30.06.2022 r.
18:42  brak uprawnień Biogened planuje wypłacić 0,3 zł dywidendy na akcję
18:35 BIOGENED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 30.06.2022 r.
16:56  brak uprawnień BIOGENED SA (5/2022) Raport roczny za rok 2021
13/05/22 14:09  brak uprawnień BIOGENED SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022