info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 17:05
kontakt
ATONHT

Komunikaty

15/11/21 13:34  brak uprawnień ATON-HT SA (8/2021) Raport za III kwartał 2021 roku
13/08/21 18:10  brak uprawnień ATON-HT SA (7/2021) Raport za II kwartał 2021 roku
30/06/21 18:34 ATON-HT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ ATON-HT S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
18:30  brak uprawnień ATON-HT SA (6/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
03/06/21 19:20 ATON-HT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca2021 roku
19:14  brak uprawnień ATON-HT SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2021 roku
31/05/21 16:47  brak uprawnień ATON-HT SA (4/2021) Raport roczny spółki ATON-HT S.A. za 2020 rok
14/05/21 23:50  brak uprawnień ATON-HT SA (3/2021) Raport za I kwartał 2021 roku.
05/03/21 14:23 ATON-HT S.A.: Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienie o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
15/02/21 18:51  brak uprawnień ATON-HT SA (2/2021) Raport za IV kwartał 2020 roku
09/02/21 18:20  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki ATON-HT S.A.
08/02/21 16:27 ATON-HT S.A.: Uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu
28/01/21 11:11  brak uprawnień ATON-HT SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
16/11/20 18:56  brak uprawnień ATON-HT SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2020) Raport za III kwartał 2020 roku.
29/10/20 12:26 ATON-HT S.A.: Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienie o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy