info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:42
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

29/06/22 18:32 MAXIPIZZA S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 28.06.2022 r.
28/06/22 18:29  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (10/2022) Uchwały podjęte przez ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.
18:24  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (9/2022) Powołanie Zarządu Emitenta kolejnej kadencji
31/05/22 19:50  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (8/2022) . Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Maxipizza S.A. na dzień 28 czerwca 2022 r.
19:40 MAXIPIZZA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxipizza S.A. na dzień 28.06.2022 r.
27/05/22 15:49  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (7/2022) Raport roczny za rok 2021
13/05/22 15:04  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
10:44  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
10/05/22 23:06  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (4/2022) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 r.
05/05/22 20:07 MAXIPIZZA S.A.: Utworzenie odpisu aktualizującego
05/04/22 15:34  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (3/2022) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
17/03/22 19:57 MAXIPIZZA S.A.: Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej
14/02/22 23:11  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
27/01/22 21:10  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
31/12/21 18:18 MAXIPIZZA S.A.: Utworzenie odpisu aktualizującego