info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.03, godz. 22:49
kontakt
IFIRMA

Komunikaty

22/09/22 15:13 IFIRMA S.A.: Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
09/09/22 06:32 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
01/08/22 13:07  brak uprawnień iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,20 zł na akcję
12:58 IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q2 2022
29/07/22 19:04 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A. raport bieżący z plikiem
30/06/22 09:28 IFIRMA S.A.: Przywrócenie dostępności domeny ifirma.pl
29/06/22 22:26 IFIRMA S.A.: Czasowa niedostępność domeny ifirma.pl
27/06/22 15:11 IFIRMA S.A.: Podwyżka cen usług BR ifirma.pl
16/05/22 20:01  brak uprawnień iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,30 zł na akcję
19:17 IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q1 2022
13/05/22 05:30 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
10/05/22 15:46  brak uprawnień iFirma zmienia politykę dywidendową; chce przeznaczać 30-100 proc. zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy
15:30 IFIRMA S.A.: Treść podjętych uchwał ZWZ IFIRMA SA w dniu 10 maja 2022 roku
13:57 IFIRMA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ IFIRMA SA w dniu 10 maja 2022 roku
11/04/22 17:54 IFIRMA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia