info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 12:02
kontakt
GRODNO

Komunikaty

02/10/23 15:53  brak uprawnień Grodno szacuje przychody po I półr. 2023/24 na 596,9 mln zł, wzrost o 2,2 proc. rdr
14:56 GRODNO S.A.: Szacunkowe przychody za wrzesień 2023 r.
25/09/23 17:58 GRODNO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 września 2023 r.
17:53 GRODNO S.A.: Powołanie osoby nadzorującej
17:44 GRODNO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 września 2023 r.
15/09/23 21:29 GRODNO S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
08/09/23 14:59 GRODNO S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
07/09/23 06:15  brak uprawnień Grodno koncentruje się na zdobywaniu udziałów rynkowych, nawet kosztem chwilowo niższych marż (wywiad)
01/09/23 13:37 GRODNO S.A.: Szacunkowe przychody za sierpień 2023 r.
30/08/23 18:17 GRODNO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 września 2023 r. wraz z projektami uchwał
28/08/23 14:39 GRODNO S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej
24/08/23 17:36 GRODNO S.A.: GRODNO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/08/23 19:39  brak uprawnień Grodno szacuje, że w I kw. 2023/24 zysk netto spadł o 48 proc. rdr . do 4,6 mln zł
19:27 GRODNO S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
19:19 GRODNO S.A.: Szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2023/2024