info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:16
kontakt
TESGAS

Komunikaty

23/06/22 15:06 TESGAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 22.06.2022 r.
22/06/22 21:46 TESGAS S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 22.06.2022 r.
15:37  brak uprawnień Tesgas wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję
15:14 TESGAS S.A.: Wypłata dywidendy za 2021 rok - uchwała ZWZ TESGAS S.A
01/06/22 21:40 TESGAS S.A.: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariusza Spółki
27/05/22 17:35 TESGAS S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 roku
17:31 TESGAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
26/05/22 18:06 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
24/05/22 13:58 TESGAS S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku
17/05/22 16:43 TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
13/05/22 08:41 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/04/22 10:15 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z OGP Gaz-System S.A.
25/03/22 20:32 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:30 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz raportu rocznego
15/03/22 15:32 TESGAS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok