info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.23, godz. 08:22
kontakt
TESGAS

Komunikaty

01/02/24 13:05 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
26/01/24 15:16 TESGAS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
10/11/23 08:43 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/08/23 08:38 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/23 15:45 TESGAS S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego GK TESGAS za I półrocze 2023 roku
15:28 TESGAS S.A.: Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS
26/07/23 13:48 TESGAS S.A.: Informacja o złożeniu zamówienia zakupu maszyny o znaczącej wartości przez spółkę zależną
25/07/23 13:07 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.
11/07/23 15:45 TESGAS S.A.: Informacja o podpisaniu umów kredytowych
04/07/23 16:02 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z PGNiG Technologie S.A.
03/07/23 09:25 TESGAS S.A.: Korekta raportu bieżącego 12-2023 z dnia 29 czerwca 2023
09:10 TESGAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 29.06.2023 r.
29/06/23 18:56 TESGAS S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 29.06.2023 r.
14:51  brak uprawnień Tesgas wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję
14:38 TESGAS S.A.: Wypłata dywidendy za 2022 rok - uchwała ZWZ TESGAS S.A.