info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.04, godz. 00:07
kontakt
FIGENE

Komunikaty

09/09/22 15:58 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
06/09/22 10:56  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (25/2022) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
31/08/22 11:57  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (24/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii B
30/08/22 13:33  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (23/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii E
24/08/22 16:12  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (22/2022) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.
16/08/22 15:26 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy doradztwa z DC Advisory
12/08/22 18:09  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (21/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
19/07/22 19:04 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie budowy farmy wiatrowej
18/07/22 13:13 FIGENE CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 18 lipca 2022 r.
12:28  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (20/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 18 lipca 2022 r.
13/07/22 17:04 FIGENE CAPITAL S.A.: Przyjęcie Strategii FIGENE CAPITAL na lata 2022 - 2024
08/07/22 13:45 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienia o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
07/07/22 14:25 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienia o transakcjach dokonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
14:09  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (19/2022) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.
05/07/22 10:28  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (18/2022) Zmiany w składzie Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.