info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 08:28
kontakt
FIGENE

Komunikaty

23/06/22 16:41 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
22/06/22 11:01 FIGENE CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2022 roku wraz z projektami uchwał
10:49  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (16/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2022 roku wraz z projektami uchwał
08/06/22 16:51 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej
06/06/22 12:06 FIGENE CAPITAL S.A.: Zakończenie budowy elektrowni wiatrowej TAKE THE WIND
27/05/22 18:13  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki FIGENE CAPITAL S.A.
15:47 FIGENE CAPITAL S.A.: Złożenie wniosku do KDPW o dokonanie scalenia akcji
25/05/22 11:15 FIGENE CAPITAL S.A.: Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami w związku ze scaleniem akcji
10:11  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (15/2022) Wystąpienie z wnioskiem do GPW o zatwierdzenie dokumentu informacyjnego
20/05/22 07:23 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie Term Sheet dotyczącego bazowych warunków finansowania budowy farmy wiatrowej
13/05/22 15:15  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (14/2022) Rejestracja przez KRS zmian w statucie Emitenta dotyczących scalenia akcji
29/04/22 19:25  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (13/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
26/04/22 15:14  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (12/2022) Informacja o zamianie akcji imiennych serii F2, F9, J1, L2 ? L4, oraz L6 na akcje na okaziciela
25/04/22 16:02  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (11/2022) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
12/04/22 13:51  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (10/2022) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy