info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.22, godz. 09:39
kontakt
FIGENE

Komunikaty

15/02/24 18:16  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki FIGENE CAPITAL S.A.
09/02/24 20:18 FIGENE CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 marca 2024 roku wraz z projektami uchwał
05/02/24 12:25  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (7/2024) Odpowiedź na pytanie akcjonariusza
10:35  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (6/2024) Uzupełnienie raportu nr 3/2024 - Z˙yciorysy zawodowe nowo powołanych członko´w zarza?du
01/02/24 15:27  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (5/2024) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.
31/01/24 15:11  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (4/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.
15:07  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (3/2024) Zmiany w składzie Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.
14:51  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (2/2024) Korekta raportu nr RB EBI 21/2023 z dnia 8 grudnia 2023 roku
26/01/24 12:14  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
13/01/24 21:08 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
19:52 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
19:37 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
19:21 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
08/12/23 08:47  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (21/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.
17/11/23 14:03  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (20/2023) Wygaśnięcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy