info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.20, godz. 09:28
kontakt
EMUZYKA

Komunikaty

19/05/22 16:04 E-MUZYKA S.A.: Zawarcie zabezpieczonej umowy kredytowej z mBank S.A.
18/05/22 13:20 E-MUZYKA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2022 roku.
13:05  brak uprawnień E-MUZYKA SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.05.2022r.
12/05/22 18:28  brak uprawnień E-MUZYKA SA (10/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022r
11/05/22 16:12 E-MUZYKA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2022 roku.
16:01  brak uprawnień E-MUZYKA SA (9/2022) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka Spółka Akcyjna w dniu 11.05.2022r
06/05/22 23:02  brak uprawnień E-MUZYKA SA (8/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny e-muzyka SA za 2021r.
25/04/22 18:00  brak uprawnień E-MUZYKA SA (7/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
20/04/22 19:55  brak uprawnień E-MUZYKA SA (6/2022) Zawarcie umowy o przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego
14/04/22 18:53 E-MUZYKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
18:40  brak uprawnień E-MUZYKA SA (5/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
18:31 E-MUZYKA S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki e-Muzyka S.A.
18:21  brak uprawnień E-MUZYKA SA (4/2022) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki e-Muzyka S.A.
14/02/22 18:08  brak uprawnień E-MUZYKA SA (3/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021r
31/01/22 20:53  brak uprawnień E-MUZYKA SA (2/2022) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022r.