info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:42
kontakt
MAKOLAB

Komunikaty

12/11/21 16:53  brak uprawnień MAKOLAB SA (23/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021
10/11/21 13:21  brak uprawnień MAKOLAB SA (22/2021) Raport miesięczny za październik 2021
29/10/21 21:28 MAKOLAB S.A.: Zawiadomienie Prezesa Zarządu Spółki o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
21:14 MAKOLAB S.A.: Zawiadomienie Wiceprezesa Spółki o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
21:06 MAKOLAB S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
21:01 MAKOLAB S.A.: Zawiadomienia Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A. o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
20:53 MAKOLAB S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
20:48 MAKOLAB S.A.: Zawiadomienia Prokurent MakoLab S.A. o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
28/10/21 13:49 MAKOLAB S.A.: Korekta raportu ESPI nr 10/2021
12:47 MAKOLAB S.A.: Wybór biegłego rewidenta do badania sWybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2021 i 2022prawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2021 i 2022
14/10/21 13:07  brak uprawnień MAKOLAB SA (21/2021) Raport miesięczny za wrzesień 2021
14/09/21 12:57  brak uprawnień MAKOLAB SA (20/2021) Raport miesięczny za sierpień 2021
13/08/21 15:42  brak uprawnień MAKOLAB SA (19/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021
12:32  brak uprawnień MAKOLAB SA (18/2021) Raport miesięczny za lipiec 2021
14/07/21 15:19  brak uprawnień MAKOLAB SA (17/2021) Raport miesięczny za czerwiec 2021