info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:25
kontakt
PUNKPIRAT

Komunikaty

30/06/22 21:36 PunkPirates S.A.: Aktualizacja planu wydawniczego PunkPirates S.A.
24/06/22 13:31 PunkPirates S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PunkPirates S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
13:12 PunkPirates S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2022 r.
10/06/22 23:27 PunkPirates S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
09/06/22 21:39 PunkPirates S.A.: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana kapitału zakładowego Emitenta
27/05/22 14:56 PunkPirates S.A.: Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.
14:49 PunkPirates S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2022 roku
12/05/22 07:47 PunkPirates S.A.: PunkPirates S.A. formularz raportu kwartalnego
25/04/22 10:01 PunkPirates S.A.: Rozpoczęcie realizacji projektu leczenia PTSD (zespołu stresu pourazowego) z wykorzystaniem VR (wirtualnej rzeczywistości)
21/04/22 21:46 PunkPirates S.A.: PunkPirates S.A.
11/04/22 21:05 PunkPirates S.A.: Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A
25/03/22 14:23 PunkPirates S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki oraz asymilacja akcji Spółki
24/03/22 20:31 PunkPirates S.A.: Wydanie oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. o zmianie umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
20:09  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PUNKPIRATES S.A.
15/03/22 21:26 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - otrzymanie powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz korekty tego powiadomienia