info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:06
kontakt
PUNKPIRAT

Komunikaty

22/11/22 15:18 PunkPirates S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 21 grudnia 2022 roku
15:16 PunkPirates S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2022 roku
21/11/22 12:09 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10:04  brak uprawnień PunkPirates zakończył przegląd opcji strategicznych i planuje zmianę przedmiotu działalności
09:21 PunkPirates S.A.: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz planowana zmiana przedmiotu działalności Emitenta
10/11/22 13:30 PunkPirates S.A.: Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki
09/11/22 18:52 PunkPirates S.A.: PunkPirates S.A. formularz raportu kwartalnego
21/09/22 17:53 PunkPirates S.A.: PunkPirates S.A. formularz raportu półrocznego
23/08/22 17:37 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
11/08/22 12:50 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09/08/22 15:43 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
04/08/22 10:46  brak uprawnień PunkPirates rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
10:41 PunkPirates S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
14/07/22 21:47 PunkPirates S.A.: Wybór firmy audytorskiej
30/06/22 21:36 PunkPirates S.A.: Aktualizacja planu wydawniczego PunkPirates S.A.