info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 13:29
kontakt
LUG

Komunikaty

18/08/23 14:34  brak uprawnień LUG SA (10/2023) Jednolity tekst Statutu spółki LUG S.A.
10/08/23 21:34  brak uprawnień LUG SA (9/2023) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2023 roku
03/08/23 12:03  brak uprawnień LUG w II kw. zwiększył zysk netto o 144 proc., na wyniki '23 może wpłynąć zła koniunktura
10:31 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2023 roku oraz narastająco za I półrocze 2023
03/07/23 10:13 LUG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2023 r
29/06/23 08:19  brak uprawnień LUG SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. z dnia 28.06.2023 r.
31/05/23 10:01  brak uprawnień LUG SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
09:52 LUG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
12/05/23 19:27  brak uprawnień LUG SA (5/2023) Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty netto LUG S.A. za 2022 rok
18:27  brak uprawnień LUG SA (4/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 rok wraz z załącznikami oraz Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.
11/05/23 21:37 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2023 roku
21/04/23 13:07  brak uprawnień LUG SA (3/2023) Zmiana terminów publikacji raportów Grupy Kapitałowej LUG S.A.
10:08 LUG S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta - LUG Light Factory Sp. z o.o.
19/04/23 12:38 LUG S.A.: Wyznaczenie terminu zawarcia umowy przez spółkę zależną Emitenta - LUG Light Factory Sp. z o.o.
03/04/23 09:37 LUG S.A.: Potwierdzenie wyboru oferty spółki zależnej Emitenta - LUG Light Factory sp. z o.o. i upoważnienie do zawarcia umowy