info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.09, godz. 09:18
kontakt
OPENFIN

Komunikaty

29/06/22 22:21 OPEN FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 roku
22:17 OPEN FINANCE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 roku
28/06/22 10:54 OPEN FINANCE S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 21/2022 - uzupełnienie o brakujące dokumenty
31/05/22 18:22 OPEN FINANCE S.A.: OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
30/05/22 22:01 OPEN FINANCE S.A.: OPEN FINANCE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:47 OPEN FINANCE S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 21/2022 Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za rok 2021
06/05/22 21:31 OPEN FINANCE S.A.: Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za rok 2021
05/05/22 18:13  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na Głównym Rynku GPW
06:42  brak uprawnień Sąd ogłosił upadłość Open Finance
04/05/22 20:33 OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJE O OSOBIE ZARZĄDZAJĄCEJ
20:21 OPEN FINANCE S.A.: WYDANIE POSTANOWIENIA O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI OPEN FINANCE S.A.
17:15 OPEN FINANCE S.A.: OPEN FINANCE S.A.
16:02 OPEN FINANCE S.A.: KOREKTA RAPORTÓW ROCZNYCH ZA 2021 ROK
15:52 OPEN FINANCE S.A.: OPEN FINANCE S.A.
03/05/22 00:06 OPEN FINANCE S.A.: ODMOWA WYDANIA OPINII PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA