info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.20, godz. 17:38
kontakt
OPENFIN

Komunikaty

06/01/22 18:16 OPEN FINANCE S.A.: WYPOWIEDZENIE UMOWY Z ANIMATOREM EMITENTA
04/01/22 16:06 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
30/12/21 19:33  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki OPEN FINANCE S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
17:31 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
17:19 OPEN FINANCE S.A.: POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.
17:11 OPEN FINANCE S.A.: ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.
06:16  brak uprawnień Open Finance złożył wniosek o ogłoszenie upadłości
29/12/21 23:43 OPEN FINANCE S.A.: ZAWARCIE POROZUMIENIA O ODSTĄPIENIU OD TRANSAKCJI ZBYCIA AKCJI OPEN BROKERS S.A.
23:40 OPEN FINANCE S.A.: ZŁOŻENIE PRZEZ EMITENTA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
23:35 OPEN FINANCE S.A.: WYRAŻENIE ZGODY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ NA ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH
28/12/21 22:54 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
24/12/21 00:25 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
22/12/21 13:16 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
13:06 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
16/12/21 19:18 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.