info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.20, godz. 10:24
kontakt
SATIS

Komunikaty

10/05/22 13:21 SATIS GROUP SA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania Zawiadomienia z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wszczęciu śledztwa dot. wyrządzenia Emitentowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach
29/04/22 20:38 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA
20:11 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA
21/04/22 13:43 SATIS GROUP SA: Zmiana daty przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok
03/03/22 20:59 SATIS GROUP SA: Otrzymanie wezwania do zapłaty od Grzegorza Kiczmachowskiego i Szymona Pury
21/02/22 21:56 SATIS GROUP SA: Zawiązanie przez Emitenta spółki zależnej
16/02/22 18:36 SATIS GROUP SA: Wezwanie do zapłaty odszkodowania w kwocie 18,5 mln zł
11/02/22 12:01 SATIS GROUP SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
07/02/22 20:25 SATIS GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez NWZ Satis Group S.A. w dniu 07.02.2022 r.
20:16 SATIS GROUP SA: Odwołanie prokury
03/02/22 20:04 SATIS GROUP SA: Otrzymanie wezwania do zrzeczenia się roszczeń
31/01/22 13:05 SATIS GROUP SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
28/01/22 21:16 SATIS GROUP SA: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
27/01/22 20:46 SATIS GROUP SA: Zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie byłych członków Zarządu Emitenta
14/01/22 17:28  brak uprawnień Satis Group rozpoczyna przegląd opcji strategicznych