info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 12:31
kontakt
SATIS

Komunikaty

01/09/22 13:20 SATIS GROUP SA: Zmiana adresu siedziby Spółki
29/08/22 11:05 SATIS GROUP SA: Uruchomienie nowej strony internetowej Emitenta
25/08/22 17:11 SATIS GROUP SA: Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych
17:06 SATIS GROUP SA: Informacja na temat procesu rejestracji podmiotu zawiązanego przez Emitenta
10/08/22 21:36 SATIS GROUP SA: Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
20/07/22 15:42 SATIS GROUP SA: Otrzymanie odpisu pozwu Grzegorza Kiczmachowskiego
18/07/22 20:32 SATIS GROUP SA: Prawomocność postanowienia sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia spółki zależnej Emitenta
11/07/22 20:01  brak uprawnień Satis Group przeprowadzi emisję do 2.327.055 akcji serii H
19:56 SATIS GROUP SA: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu
19:45 SATIS GROUP SA: Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
08/07/22 14:07 SATIS GROUP SA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
01/07/22 15:36 SATIS GROUP SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
29/06/22 15:42 SATIS GROUP SA: Otrzymanie wezwań do zapłaty od Szymona Pury, Daniela Kaczmarka i Satis GPS Sp. z o.o.
28/06/22 19:23 SATIS GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Sgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 28.06.2022 r.
27/06/22 18:02 SATIS GROUP SA: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej