info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:54
kontakt
PRIMAMOD

Komunikaty

09/06/22 20:47 PRIMA MODA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 07 czerwca 2022 roku
00:15 PRIMA MODA S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
02/06/22 00:02 PRIMA MODA S.A.: Komunikat zawarcie umów dotyczących finansowania
27/05/22 23:03 PRIMA MODA S.A.: PRIMA MODA S.A. formularz raportu kwartalnego
12/05/22 08:06  brak uprawnień Prima Moda planuje przeprowadzić 3 emisje akcji w celu realizacji nowej strategii do 2024 roku
11/05/22 23:13 PRIMA MODA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki PRIMA MODA S.A. na dzień 7 czerwca 2022
22:54 PRIMA MODA S.A.: Strategia Spółki na lata 2022-2022
10/05/22 22:25 PRIMA MODA S.A.: Wniosek Zarządu o podziale zysku
22:21 PRIMA MODA S.A.: Wniosek Zarządu o pokrycie straty
09/05/22 23:56 PRIMA MODA S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego za 2020 rok
23:26 PRIMA MODA S.A.: PRIMA MODA S.A. formularz raportu rocznego
23:23 PRIMA MODA S.A.: Korekta raportu okresowego za 2021 rok
29/04/22 23:37 PRIMA MODA S.A.: PRIMA MODA S.A. formularz raportu rocznego
11/04/22 22:51 PRIMA MODA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
05/04/22 08:40 PRIMA MODA S.A.: Wstępne niezaudytowane dane finansowe Prima Moda S.A. za 2021 rok