info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.24, godz. 07:30
kontakt
MWTRADE

Komunikaty

23/03/23 17:10 M.W. TRADE: M.W. TRADE
22/03/23 15:17  brak uprawnień M.W. TRADE SA (1/2023) M.W. Trade Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
17/01/23 13:18 M.W. TRADE: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10/11/22 06:05 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu kwartalnego
22/08/22 13:10 M.W. TRADE: Zmiana zawiadomienia o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
13:03 M.W. TRADE: Zmiana zawiadomienia o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
19/08/22 13:52 M.W. TRADE: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
13:49 M.W. TRADE: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
13:47 M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
13:44 M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
12/08/22 00:05 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu półrocznego
12/07/22 19:36 M.W. TRADE: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
08/07/22 17:44 M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
07/07/22 16:38  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem transakcji giełdowych zawartych w wyniku realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki M.W. Trade SA
14/06/22 13:41 M.W. TRADE: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki