info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 04:04
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

26/11/21 17:25 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/11/21 13:05  brak uprawnień Rainbow Tours ma po I-III kw. ponad 1 mld zł przychodów i 36,4 mln zł zysku netto - szacunki
12:49 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za trzy kwartały roku obrotowego 2021
05/11/21 16:01 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Zima 2021/2022 - od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 października 2021 roku
29/10/21 15:40 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie przez Spółkę załącznika do ramowej umowy czarteru dotyczącej świadczenia przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (sezon Zima 2021/2022)
25/10/21 17:37  brak uprawnień Fundusze Generali PTE mają ponad 5 proc. akcji Rainbow Tours
17:27 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez fundusze zarządzane przez Generali PTE S.A.
21/10/21 16:45 RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
16:39 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
16:33 RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Emitenta
08/10/21 08:26  brak uprawnień BM Pekao rekomenduje "kupuj" Rainbow Tours, podnosi cenę docelową do 32,7 zł
07/10/21 14:38 RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zawartych w odniesieniu do akcji Emitenta przez Członka Zarządu Emitenta
30/09/21 18:24 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/21 18:19 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oświadczenia o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa dla Dużych Firm
10/09/21 11:10 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych