info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 05:08
kontakt
AUTOPARTN

Komunikaty

03/07/24 19:29  brak uprawnień Grupa Auto Partner miała w czerwcu 351,6 mln zł przychodów, wzrost rdr o 10,77 proc.
19:21 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2024 roku
26/06/24 09:04 AUTO PARTNER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. wraz z projektami uchwał
06/06/24 08:11 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2024 roku
03/06/24 09:44 AUTO PARTNER S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki
27/05/24 09:32 AUTO PARTNER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2024 r.
24/05/24 14:04 AUTO PARTNER S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. w dniu 24 maja 2024 roku
11:57  brak uprawnień Auto Partner wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku '23
11:51 AUTO PARTNER S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
21/05/24 18:49  brak uprawnień Auto Partner miał w I kw. 40,3 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami
17:07 AUTO PARTNER S.A.: AUTO PARTNER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/05/24 19:54  brak uprawnień Grupa Auto Partner szacuje, że w I kw. '24 zysk netto wyniósł 40,3 mln zł, poniżej oczekiwań (opis)
18:15  brak uprawnień Grupa Auto Partner miała w kwietniu 353,2 mln zł przychodów, wzrost rdr o 22,7 proc.
17:39  brak uprawnień Grupa Auto Partner szacuje, że w I kw. '24 zysk netto spadł rdr o 6,3 proc. do 40,3 mln zł
17:28 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2024 roku