info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:11
kontakt
VOTUM

Komunikaty

24/06/22 12:59 VOTUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z Bankiem
22/06/22 16:00  brak uprawnień Votum wypłaci 0,41 zł dywidendy na akcję z zysku '21
15:57 VOTUM S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku
15:54 VOTUM S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej VII kadencji
15:49 VOTUM S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spawie wypłaty dywidendy za 2021 rok
15:47 VOTUM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 roku
20/06/22 09:47  brak uprawnień Liczba uzyskanych przez Votum wyroków ws. kredytów CHF w II kw. wzrośnie o 50 proc. kdk - prezes
15/06/22 07:50 VOTUM S.A.: Wstępna informacja o kluczowych wskaźnikach segmentu bankowego w miesiącu maju i czerwcu 2022 r.
02/06/22 16:39  brak uprawnień Votum rozszerza działalność o sprawy kredytów złotówkowych, pierwsze pozwy wytoczy w '22
30/05/22 12:05 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
27/05/22 15:14 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
07:55  brak uprawnień Votum miało w I kw. 2022 roku 16,4 mln zł zysku netto wobec 2,3 mln zł rok wcześniej
00:07 VOTUM S.A.: VOTUM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/22 16:46 VOTUM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A.
23/05/22 13:12 VOTUM S.A.: Powołanie Zarządu Spółki IX kadencji