info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 13:30
kontakt
KREDYTIN

Komunikaty

12/07/24 11:43  brak uprawnień Kredyt Inkaso liczy, że przegląd opcji strategicznych zakończy się pod koniec III kwartału
11/07/24 18:46  brak uprawnień Zysk netto Kredyt Inkaso w roku obrotowym 2023/24 wzrósł o 47 proc. rdr do 34 mln zł
18:23 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A.
18:17 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A.
07/06/24 13:57 KREDYT INKASO S.A.: Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy znaczącej
28/05/24 15:27 KREDYT INKASO S.A.: Ustanowienie pakietu zabezpieczeń obligacji serii K1
27/05/24 16:54  brak uprawnień Kredyt Inkaso kontynuuje przegląd opcji strategicznych
24/05/24 19:55  brak uprawnień Best złożył ofertę zakupu akcji Kredyt Inkaso
13/05/24 18:27 KREDYT INKASO S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
26/04/24 10:31 KREDYT INKASO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r.
25/04/24 11:16 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o kosztach nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wpłatach z nabytych portfeli wierzytelności w IV kwartale 2023/2024 r.
03/04/24 12:50 KREDYT INKASO S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii S1 w alternatywnym systemie obrotu
02/04/24 17:44  brak uprawnień GPW: Komunikat - KREDYT INKASO
17:29  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii Sl spółki KREDYT INKASO S.A.
17:23 KREDYT INKASO S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii S1 - uzupełnienie informacji