info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.27, godz. 13:48
kontakt
KINKASO

Komunikaty

22/09/23 12:39 KREDYT INKASO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 września 2023 r.
21/09/23 13:51 KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2023 r.
19/09/23 17:25  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii K1 spółki KREDYT INKASO S.A.
11/09/23 16:50  brak uprawnień Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o wartości do 50 mln zł
16:23 KREDYT INKASO S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii O1
05/09/23 14:41 KREDYT INKASO S.A.: Zatwierdzenie suplementu nr 3 do prospektu podstawowego
01/09/23 12:56 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 września 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
31/08/23 18:01 KREDYT INKASO S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 września 2023 r.
30/08/23 16:36 KREDYT INKASO S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A.
12:06  brak uprawnień Kredyt Inkaso planuje kolejne inwestycje oraz rozszerzenie zakresu finansowania
09:27  brak uprawnień Kredyt Inkaso ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości nie większej niż 150 mln zł
09:18 KREDYT INKASO S.A.: Ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji
29/08/23 17:19 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/08/23 14:56 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia
02/08/23 09:16 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o doręczeniu Spółce skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego apelację akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.