info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 16:26
kontakt
KINKASO

Komunikaty

23/11/21 13:48 KREDYT INKASO S.A.: Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii H1 w obrocie na rynku regulowanym
22/11/21 17:23  brak uprawnień GPW: Komunikat: KREDYT INKASO
17:16  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii H1 spółki KREDYT INKASO S.A.
19/11/21 01:19 KREDYT INKASO S.A.: KREDYT INKASO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/11/21 11:56 KREDYT INKASO S.A.: Dopuszczenie obligacji serii H1 do obrotu na rynku regulowanym.
15/11/21 18:48  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii H1 spółki KREDYT INKASO S.A.
29/10/21 19:07 KREDYT INKASO S.A.: Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii H1 - uzupełnienie informacji.
17:28 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii F1 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
22/10/21 14:51 KREDYT INKASO S.A.: Rejestracja obligacji serii H1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
21/10/21 17:39 KREDYT INKASO S.A.: Skup obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę.
19/10/21 17:22 KREDYT INKASO S.A.: Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
18/10/21 17:43 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez członków Rady Nadzorczej Spółki przeciwko Spółce o uchylenie uchwały 13/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
15/10/21 15:32 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
14/10/21 17:07 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
17:03 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.