info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.03, godz. 23:05
kontakt
KINKASO

Komunikaty

30/09/22 20:08  brak uprawnień Kredyt Inkaso przeprowadzi proces przeglądu opcji strategicznych
19:29 KREDYT INKASO S.A.: Powołanie osób nadzorujących
19:22 KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2022 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad, od których rozpatrzenia odstąpiono.
29/09/22 18:02 KREDYT INKASO S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych.
28/09/22 12:25 KREDYT INKASO S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2022 r.
22/09/22 17:12  brak uprawnień Kredyt Inkaso chce wyemitować obligacje do 100 mln zł
17:03 KREDYT INKASO S.A.: Ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji
12/09/22 18:31 KREDYT INKASO S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A.
18:26 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2022 r. w związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki; projekty uchwał
09/09/22 19:14 KREDYT INKASO S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2022 r.
18:34 KREDYT INKASO S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii K1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)
18:09  brak uprawnień GPW: Komunikat: KREDYT INKASO
18:04  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K1 spółki KREDYT INKASO S.A.
13:46 KREDYT INKASO S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2022 r.
06/09/22 09:18 KREDYT INKASO S.A.: Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii K1