info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 07:33
kontakt
KINKASO

Komunikaty

10/06/22 17:45  brak uprawnień Kredyt Inkaso dokonuje odpisu aktualizacyjnego wartość Kredyt Inkaso Rus na 4,9 mln zł
17:28 KREDYT INKASO S.A.: Aktualizacja informacji na temat oceny sytuacji i zidentyfikowanych ryzyk w zakresie działalności operacyjnej Grupy na rynku w Rosji
16/05/22 21:26 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzania MAR
12/05/22 08:01 KREDYT INKASO S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej
10/05/22 13:14 KREDYT INKASO S.A.: Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu
06/05/22 19:16  brak uprawnień GPW: Komunikat - KREDYT INKASO
29/04/22 16:06 KREDYT INKASO S.A.: Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2022 r.
28/04/22 14:39 KREDYT INKASO S.A.: Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii I1 w obrocie na rynku regulowanym
12:15  brak uprawnień GPW: Komunikat - KREDYT INKASO
12:10  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii I1 spółki KREDYT INKASO S.A.
27/04/22 08:12  brak uprawnień Kredyt Inkaso zakończyło refinansowanie i emisję obligacji na łączną kwotę 175 mln zł
26/04/22 17:14 KREDYT INKASO S.A.: Wykup całości obligacji serii F1.
17:08 KREDYT INKASO S.A.: Ustanowienie pakietu zabezpieczeń obligacji serii K1.
25/04/22 21:05 KREDYT INKASO S.A.: Powołanie osób nadzorujących
21:00 KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2022 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.