info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:16
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

03/12/21 16:55 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/12/21 18:38 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
26/11/21 09:59 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
24/11/21 14:29 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji
13:45 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
17/11/21 23:09 MAKARONY POLSKIE S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji dot. emisji akcji serii F, w tym ustalenie ceny emisyjnej akcji, ostatecznej liczby akcji oferowanych oznaczonym podmiotom, wybór adresatów oferty oraz określenie terminu wpłat na akcje serii F
16/11/21 07:02  brak uprawnień Makarony Polskie chcą zwiększyć eksport do ok. 15 proc. w 2022 r. (wywiad)
10/11/21 06:52 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/09/21 18:15 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/21 18:25 MAKARONY POLSKIE S.A.: Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na planowanym nabyciu przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i po wcześniejszym ziszczeniu się warunków zawieszających
03/08/21 17:49 MAKARONY POLSKIE S.A.: Skierowanie wniosku do Prezesa UOKiK stanowiącego zgłoszenie zamiaru koncentracji w ramach planowanego przez spółkę Makarony Polskie SA projektu akwizycyjnego
01/08/21 10:44  brak uprawnień MAKARONY (1/2021) Makarony Polskie Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
09/07/21 00:21 MAKARONY POLSKIE S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku
08/07/21 06:26  brak uprawnień Makarony Polskie wypłacą 0,30 zł dywidendy na akcję
07/07/21 23:56 MAKARONY POLSKIE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku, w tym m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie emisji akcji serii F