info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.29, godz. 06:22
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

16/03/23 16:43 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
30/01/23 15:53 MAKARONY POLSKIE S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
16/11/22 21:58 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/22 13:43 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za III kw. 2022 roku
12/10/22 22:14 MAKARONY POLSKIE S.A.: Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/09/22 18:12 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/22 23:34 MAKARONY POLSKIE S.A.: Informacja nt. sposobu realizacji warunku wpisanego w umowę rozporządzającą dotyczącą nabycia spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o.o.
23/09/22 16:57 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą planu połączenia Spółki ze spółką zależną
15/09/22 15:59 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA oraz drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia
31/08/22 17:25 MAKARONY POLSKIE S.A.: Podpisanie planu połączenia społek Makarony Polskie SA i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o.o. oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia
16:16 MAKARONY POLSKIE S.A.: Podpisanie planu połączenia społek Makarony Polskie SA i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o.o. oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia
01/08/22 18:57 MAKARONY POLSKIE S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 1 sierpnia 2022 roku
18:49 MAKARONY POLSKIE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 1 sierpnia 2022 roku, w tym uchwała korygująca omyłkę rachunkową w uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021
11/07/22 19:03 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego pomiędzy Makarony Polskie SA i KSG Agro SA
05/07/22 13:37 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA